Arjuna for Harmanpreet Kaur, Khel Ratna for Sardar Singh