Avalanche hits ski resort Gulmarg, Swedish skier killed