JNUSU president Kanhaiya Kumar detained at Bihar Bhawan