Now, IndiGo to connect Chandigarh to Dubai tomorrow