CM agrees for renaming Phagwara’s Gol Chowk as Samvidhan Chowk