Prime Minister pays tribute to Radhakrishnan on Teachers’ Day