Shiv Sena praises army strike, says ‘crush the snake’