Aishwarya, Vivek share same frame at ‘Shalom Bollywood’