Sooraj comeback to Diya Aur Baati Hum 2, Tu Sooraj Main Saanjh Piyaji