Single Indian women want to write their own wedding vows: Survey