India has shown it won’t hesitate to cross border: Rajnath Singh