Modi looks forward to visit Pakistan, says Indian envoy