PM Modi, Shah greet nation on Guru Nanak’s 550th Prakash Parv