MEA writes to European countries to trace Nirav Modi