Sukhbir Badal reaches Patna Sahib to pay obeisance