Pursue healthier lifestyle to fight diabetes: Modi