PM Modi wishes President Ram Nath Kovind on his birthday