Sri Guru Ravidass Sadhu Samparda Society goes neutral on RSS programme