Sadhvi Jaya Kishori – a 21 year sadhvi with more than lakh devotees