Sidharth Malhotra to play ‘Sher Shah’ Vikram Batra in Karan Johar’s next