Rohit Sharma, Ajinkya Rahane receive Arjuna awards