Tag: , , ,

ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ,ਗੂਗਲ ‘ਤੇ ਜਾਣੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹਿਸਟਰੀ

google location history timeline: ਗੂਗਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਟਰੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ...

Carousel Posts