ਪੋਤੇ ਨੇ ਰੀਝ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਿਗਾਰਿਆ ਦਾਦੇ ਦਾ ਜੰਗਾਲ ਖਾਧਾ ਟਰੈਕਟਰ, ਲੱਖਾਂ ਖਰਚ ਕੇ ਕੀਤਾ ਮੋਡੀਫਾਈ, ਕਰਾਉਂਦਾ ਧੰਨ-ਧੰਨ