ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ-2 ਕੀਤੀ ਮੀਂਹ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਨਾਭਾ ਦਾ ਹਾਲ..

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ-2 ਕੀਤੀ ਮੀਂਹ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਨਾਭਾ ਦਾ ਹਾਲ..