ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਯੁੱਧ ‘ਚ, ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਡੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਆਈ ਅੱਗੇ

Rupnagar distribute ppe kits: ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਯੁੱਧ 'ਚ, ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਡੈਂਟਲ