ਸਿਰਫ ਬਾਦਲ ਹੀ ਨੇ ਜੋ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ, ਸੁਣੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨ

ਸਿਰਫ ਬਾਦਲ ਹੀ ਨੇ ਜੋ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ, ਸੁਣੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨ