ਜਿਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਰੈਡ ਜੋਨ ਹੋਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਕਮਾਨ,ਕੀਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੀਲ

ਜਿਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਰੈਡ ਜੋਨ ਹੋਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਕਮਾਨ,ਕੀਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੀਲ