ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚੋ ਭੱਜਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ‘ਚ Lawrence Bishnoi ! ਸੁਣੋ ਕੀ ਸੀ ਇਸਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ?