ਔਰਤਾਂ ‘ਚ ਮੌਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ , ਸਰਵਾਇਕਲ ਕੈਂਸਰ


Cervical Cancer : ਸਰਵਾਇਕਲ ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖਤਰਨਾਕ ਰੋਗ ਹੈ , ਜੋ ਧੌਣ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਕੇ ਲਿਵਰ , ਬਲੈਡਰ , ਫੇਫੜੇ ਅਤੇ ਕਿਡਨੀ ਤੱਕ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਬਾਅਦ 50 % ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਸਰਵਾਇਕਲ ਕੈਂਸਰ ਹੈ । ਸਰਵਾਇਕਲ ਕੈਂਸਰ ਕੀ ਹੈ ?ਸਰਵਾਇਕਲ ਕੈਂਸਰ ਗਰਭ ਅਵਸਤਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਕੇ ਸਰੀਰ

Covid-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵਧੀ ਉਮੀਦ, Pfizer ਤੇ BioNTech ਦੀ ਦਵਾਈ ਪਹੁੰਚੀ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ

Pfizer BioNTech coronavirus vaccine: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰ (USFDA) ਨੇ ‘ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਬਾਇਓਟੈਕ ਫਰਮ BioNTech ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ