‘ਸਕੌਡਾ’ ਵਰਗਾ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਗਾਇਬ ਹੋਈ ਸੀ ਸੁਖਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ, ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਦੇ ਭੇਤ

'ਸਕੌਡਾ' ਵਰਗਾ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਗਾਇਬ ਹੋਈ ਸੀ ਸੁਖਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ