ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ- ਫਸੇ ਲੋਕ

Fazilka labour viral video:ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ- ਫਸੇ ਲੋਕ