Tag: , , ,

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਵਲਬੁਰਾ ਵਕਤ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਮੁਹੱਬਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਰਵੈਰ ਹੁੰਦੀ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਕਦੇ ਵੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਵਕਤ ਦੇ ਕੈਦੀ ਨਾ ਬਣੋਵਕਤ ਸਬਕ ਜਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਉਮਰ ਕੈਦ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਦੁਨੀਆ ‘ਤੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਤਾ ਵਰਗਾ ਪਰਛਾਵਾਂਅਤੇ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਜੰਨਤ ਨਹੀਂ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਸੱਚੇ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੋਣਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਤਲਬ ਲਈ ਨਹੀਂ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਪਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਸਕੂਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਬੂਟੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਲਗਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸੁੱਕ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਵਕਤ ਦੀ ਚਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਉਮੀਦ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਰਸਤਾ ਕੱਢਦੇ ਹਨਜਿੱਥੋਂ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸੇ ਦੀ ਹੀਅਮਾਨਤ ਹੁੰਦੀ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਸੌਗਾਤ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਜਿਹੜੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂਕਦਰ ਕਰੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਦੀਜਨਨੀ ਪੀੜਾ ਸਹਿ ਕੇ ਜੱਗ ਵਿਖਾਉਂਦੀਕਦਰ ਕਰੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਅਮਾਨਤ ਹੁੰਦੀ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਪਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਚੰਗਾ ਵੇਲਾ ਉਸ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਬੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠੇ ਹਾਂ, ਕੌਣ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ,ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਉਦੋਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਸਦੇ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਜਿਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਸ ਜਾਵੇਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ‘ਤੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆਇਆ ਹੈਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਪਿਤਾ ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਰਤਾਜ ਕੇਵਲ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਅਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਮਦਦ ਨਾ ਲਵੋਜੋ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਤਿਆਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਲਈ ਕਰੋ ਜੋਤੁਹਾਡੇ ਤਿਆਗ ਦਾ ਕਦਰਦਾਨ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਰਮ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਜੋ ਬਦਲ ਦੇਵੇ ਤਕਦੀਰਾਂ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਝੋਲੀ ਸਭ ਦੀ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਪਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਰਮ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਸੁਖੀ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਾ ਸਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣੋਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਸਕੂਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚਭਟਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੰਗਾਂ,ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਦੀਆਂ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਬੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਬੰਦਿਆ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰੀਕੇ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਸੂਝਵਾਨ ਇਨਸਾਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂਖੁਦ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦਾ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈਕਿ ਇਹ ਬੋਲ ਕੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਚੰਗਾ ਵੇਲਾ ਉਸ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਸੱਚ ਉਹ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਚ ਕਰੋ ਅਤੇਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਆਨੰਦ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਦੌਲਤ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦਾ ਹੈਇਨਸਾਨ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਦੌਲਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾਕਿ ਕੌੜਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਚੰਗਾ ਵੇਲਾ ਉਸ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਠਿਨ ਕੰਮ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂਸਭ ਕੁੱਝ ਰੱਬ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੱਦ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੁਪਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਉਮਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦੀ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਲਮ ਚਲਦੀ ਹੈਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਸੋਚਦਾ ਵੀ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਬੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਜੇ ਆਪਣੀ ਅਮੀਰੀ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਤਜਰਬਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈਪਰ ਤਜਰਬਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਹਾਲਾਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਉਮੀਦ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਚੱਲ ਕੇ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਕਿਰਤ ‘ਚ ਕਾਹਦੇ ਘਾਟੇਮਿਹਨਤ ‘ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਛੋਟਾ-ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂਨਿੱਤਨੇਮ ਦੀ ਚਾਬੀ ਸੰਭਾਲਣਾ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਜੇ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨੀ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂਹੀ ਉਸਦਾ ਆਕਾਰ ਠੀਕ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਮੈਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂਮੈਲੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਦੂਰ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦੇ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਚੰਨ, ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਸਭ ਆਪਣੇ ਅਹਿਸਾਨ ਗਿਣਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਵਾਏ ਮਾਂ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਰੱਬਾਸਾਡੀ ਫਸਲ ਵੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਦੁਆ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਅੰਨ੍ਹਾ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ‘ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈਉਨੀਂ ਹੀ ਲੋੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੁਢਾਪੇ ‘ਚ ਹੁੰਦੀ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀਗੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਗੈਰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਆਪਣਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣਾ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਤਜਰਬਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈਪਰ ਤਜਰਬਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਪਿਤਾ ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਸਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਜੋ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ ਤਰ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਹਰ ਦਰਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਸੱਚ ਉਹ ਦੌਲਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਚ ਕਰੋਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਆਨੰਦ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਸੁਪਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਆਵੇਸੁਪਨਾ ਉਹ ਜਿਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨੀਂਦ ਨਾ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਜੇ ਆਪਣੀ ਅਮੀਰੀ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਅਮਾਨਤ ਹੁੰਦੀ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸੰਭਵ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਬਸ ਫੈਸਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕਰਦਾ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਅਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਮਦਦ ਨਾ ਲਵੋਜੋ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਡਰਿਆ ਨਾ ਕਰੋਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸਦਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੁੰਦਾ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਤੂਫ਼ਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਘਮੰਡ ਵਿੱਚ ਹਸਤੀਆਂ ਅਕਸਰ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀਆਂ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਕੁਦਰਤ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਛੱਡੀਏਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੱਲਾ ਕੀਤੇ ਵੀ ਨਾ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਜੇ ਦਾਤਾਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਅਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਮਦਦ ਨਾ ਲਵੋਜੋ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀਆਂ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਸੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਇਕੱਲੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਰੋਣਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਹਰ ਦਿਨ ਸੁੱਖ ਦਾ ਚੜਾਈਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲਾਈਂ ਮੇਰੇ

Carousel Posts