ਨਾੜ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਪਇਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਾਰਵਾਈ

Pathankot punjab farmer wheat destroy:ਨਾੜ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਪਇਆ ਮਹਿੰਗਾ,