Tag: ,

ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ: ਨਹੀਂ ਟਲਣਗੀਆਂ JEE Main ਅਤੇ NEET ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ JEE ਐਡਵਾਂਸ ਦਾ ਬਰੋਸ਼ਰ

JEE-Mains NEET 2021 entrance exams new dates: ਆਈਆਈਟੀ ਖੜਗਪੁਰ ਨੇ ਆਈਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਜੇਈਈ ਐਡਵਾਂਸਡ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਰੋਸ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਰੋਸ਼ਰ ਵਿਚ...

Carousel Posts