Tag: , ,

Nhs england approved zolgensma

ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ 18 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ Zolgensma ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ‘ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੰਮ

Nhs england approved zolgensma : ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ।...

Carousel Posts