Tag: , , , , ,

ਦਫਤਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਘਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ

ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਡੈਸਕ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਘਰ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਬੈਠਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ...

Carousel Posts