2 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ EXCLUSIVE INTERVIEW

Punjab Health Minister ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਓਹਨੇ ਦੇ ਚੇਲੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਗੇ?

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ- ਤਾਂ ਹੀ IMMUNITY STRONG ਹੋਵੇਗੀ

ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੁਨਰ ਹੈ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਕੋਲ, ਦਸਤਾਰ ਸਮੇਤ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਰਤੱਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਕੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ