Tag: , , , , ,

Gmail ‘ਚ ਆਇਆ ਮਲਟੀ ਲੈਂਗੂਏਜ ਫੀਚਰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਚਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਈਮੇਲ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ 

Gmail  ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੈਂਕੜੇ ਈਮੇਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਈਮੇਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ...

Carousel Posts