Tag: , , , , ,

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ

ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਸੇਜ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ...

Carousel Posts