Tag: , , , , , , ,

ਦਫਤਰ ‘ਚ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗਾਸਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਦਰਦ ਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਹੋਵੇਗਾ ਘੱਟ

ਜੋ ਲੋਕ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੀ ਆਸਣ ਵਿੱਚ ਡੈਸਕ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ...

Carousel Posts